Skip to main content

Nestinventarisatie

Wij bezoeken de nestjes 

Al meer dan 25 jaar vindt er vanuit onze vereniging inventarisatie van de bij NCDH-fokkers geboren nestjes plaats. Volgens de regels van het huidige VFR is ieder lid dat een nestje fokt verplicht het nest te laten inventariseren. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan dat ze protocollair getest zijn op cochleaire doofheid én geïnventariseerd door een nestbezoeker van de rasvereniging.

Nestinventarisatie vindt plaats na de gehoortest en de vaccinatie of titerbepaling van de pups en zo mogelijk voor de leeftijd van 7 weken in overleg met de fokker. De moederhond dient bij de nestinventarisatie aanwezig te zijn. Bij fokkers die voor de eerste keer een nest fokken, zal een 'voorcontrole bezoek' of welzijnscontrole plaatsvinden binnen drie weken na de geboorte van het nest. Bij dit bezoek wordt gekeken naar de locatie en de conditie van moederhond en pups.

Nestinventarisatie NCDH 2022De nestbezoekers van de NCDH zijn:

  • Hanneke Berlage
  • José Lagendijk
  • Annemiek Morgans (coördinatie)

Heb jij een vraag voor onze nestbezoekers? Vul dan s.v.p. het contactformulier in, dan nemen zij z.s.m. contact met je op.

Contact opnemen