Skip to main content

Dispensatieregeling ‘Fokken met platen’

In de algemene ledenvergadering van 19 november 2022 is het volgende dispensatievoorstel aangenomen om te kunnen fokken met platen:

Algemene voorwaarden

  • Alle Dalmatische honden met een plaat krijgen een aantekening op hun stamboom, een zogenaamde NEA = Niet Erkende Aftekening. 
  • Er wordt een testfase ingesteld van 5 jaar waarna deze testfase wordt geëvalueerd.

Voorwaarden dispensatie

De fokker kan bij het bestuur van de NCDH dispensatie aanvragen voor het fokken van een nest waarvan één van de ouderdieren een plaat heeft. Om deze dispensatie te ontvangen moet de combinatie aan enkele eisen voldoen:

  • Maximaal één van de ouderdieren heeft een plaat. Het formaat van de plaat of de plek waar de plaat zit is niet van toepassing.
  • De hond heeft maximaal één plaat.
  • De hond is fokgeschikt bevonden op een door de NCDH georganiseerde keuring of een gelijkwaardige fokgeschiktheidsverklaring uit het buitenland. LET OP: Voor deze regeling zal 2 keer per jaar de optie geboden worden om je hond hiervoor te laten keuren. Dit zal plaatsvinden op de jaarlijkse clubshows zoals de Kampioenschapsclubmatch en de Jonge Honden en Veteranendag. Belangrijk te weten is dat als je voor dispensatie in aanmerking wilt komen je het aanmeldformulier dispensatieregeling 'Fokken met platen' invult uiterlijk 2 weken voor sluiting van de inschrijving voor de betreffende clubshow. Zo heeft het bestuur genoeg tijd om te zorgen dat de keuring die dag ook daadwerkelijk kan plaatsvinden.
  • Beide ouderdieren voldoen aan alle verder gestelde eisen die zijn beschreven in het VerenigingsFokreglement.

Aanmeldformulier Dispensatieregeling ‘Fokken met platen’

Bij deze wil ik gebruik maken van de dispensatieregeling ‘Fokken met platen’. Om hiervoor in aanmerking te komen dient rekening gehouden te worden met de hierboven genoemde voorwaarden dispensatie en met artikel 9.3 van het VerenigingsFokreglement van de NCDH.

Artikel 9.3: In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd. Het verzoek om af te wijken van het VFR dient echter minimaal 2,5 maand voor de verwachte dekkingsdatum te geschieden. Het bestuur kan hierbij gebruik maken van het recht een fokgeschiktheidskeuring te organiseren zoals beschreven in artikel 7.2. Aan de gezondheidseisen dient zonder meer te zijn voldaan. Ook kan het bestuur, als het noodzakelijk geacht wordt, advies inwinnen bij derden, denk hierbij aan deskundigen als een dierenarts, een keurmeester etc. om op basis van gedegen kennis een beslissing te nemen omtrent het verzoek.

Invalid Input
Vul je naam in.
Vul je NCDH lidnummer in.
Vul je e-mailadres in.
Vul je telefoonnummer in.
Vul de naam in.
Vul NHSB in.
Vul het chipnummer in.
Vul de geboortedatum in
Voeg de stamboom toe
Vul dat geplande datum voor dekking in.

Maak een keuze