Skip to main content

Voorzitter NCDH

Katja van den Eijnden

Sinds 2019, en herkozen in 2022, wordt de NCDH voorgezeten door Katja van den Eijnden:

Katja van den Eijnden"Ik was bij aanvang nog maar kort lid van de NCDH, en ben toch voorzitter van de club geworden. Ik hoop, samen met mijn medestuursleden, de NCDH voort te zetten en veel in verbinding te zijn met de leden om zo veel te kunnen delen over het Dalmatisch ras. Input vanuit de leden vind ik zeer belangrijk en bij deze nodig ik iedereen uit om vooral contact met ons te zoeken.

Thuis ben ik opgegroeid met herplaatshonden, vubara’s (vuilnisbakkenras) zoals mijn ouders ze noemden. Dit heb ik voortgezet, totdat ik de opleiding voor kynologisch instructeur ging doen. Ik had geen ervaring met pups en daar moest verandering in komen. Na veel onderzoek kwam ik uit bij dat de Dalmaat goed bij mij en mijn levensstijl zou passen. Op zoek naar een goede fokker en wachten op de geboorte van de pups. Zo is Koba bij ons komen wonen, waar wij helaas veel te vroeg afscheid van hebben moeten nemen. Inmiddels ben ik wel weer trotste eigenaar van 2 andere dalmadames; Xya en Violet. Het leven met een Dalmaat is heel bijzonder. Voor ons geen leven meer zonder Dalmaat.

In mijn dagelijkse leven ben ik bezig met mijn 2 passies: kinderen en honden. Mijn hoofdtaak is gezinshuisouder, mijn gezinshuis heet Gezinshuis Runaway Bay. Dit doe ik 24x7 in mijn eigen huis. Er wonen 2 zeer complex getraumatiseerde kinderen met gedragsproblemen bij mij. Ik voed ze zo normaal mogelijk op, alsof het mijn eigen kinderen zijn. Dit doe ik alleen, ik heb geen partner en ook geen eigen kinderen. Naast het verzorgen van deze 2 fantastische kinderen, zit ik in het bestuur van de beroepsvereniging van gezinshuisouders en voer ik wat beleidstaken uit op het gebied van de gezinshuizen. Daarnaast heb ik mijn passie voor honden. Ik ben kynologisch instructeur, kind-hond professional en kynologisch gedragsdeskundige. Sinds 6 juli 2019 ben ik voorzitter van de NCDH geworden. Daarnaast werk ik samen met het asiel bij mij in de buurt. Het levert veel voldoening op om op deze wijze met je passies bezig te kunnen zijn."

Wil je graag kennismaken met onze voorzitter? Vul dan s.v.p. het contactformulier in, dan neemt zij snel eens contact met je op.

Kennismaken 

De voorzitter van de vereniging

De voorzitter mag over het algemeen gezien worden als het eerste aanspreekpunt van de vereniging, het visitekaartje naar buiten toe. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak, namelijk; leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces.

Taakbeschrijving

Taken van de voorzitter bestaan o.a. uit:

  • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden.
  • Vergaderingen leiden en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming.
  • Externe contacten onderhouden en daarin activiteiten van de organisatie verantwoorden.
  • De organisatie vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.
  • Op de hoogte blijven van maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen van de rashond met de Dalmatische hond in het bijzonder, en ontwikkelingen op het terrein beleid en bestuur, en het bestuur hiervan op de hoogte stellen.
  • Zich laten adviseren door deskundigen over bijvoorbeeld het beleid.
  • Het functioneren van de vereniging, het bestuur en bestuursleden evalueren aan de hand van een beleidsplan, werkplan en de begroting.