Skip to main content

Algemeen bestuurslid

Het bestuur van de NCDH heeft ruimte voor algemeen bestuursleden. De beschikbare portefeuilles worden binnen het bestuur verdeeld. Hierbij kun je denken aan evenementen, gezondheid, gedrag en communicatie. Neem gerust contact met ons op indien je hier graag meer over wilt weten. 

Taken algemeen bestuursleden van de vereniging

Elk algemeen bestuurslid binnen het bestuur heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid binnen de rasvereniging. De hiervoor gewenste portefeuilles binnen de NCDH zijn:

  • Evenementen
  • Fokkerij & gezondheid
  • Publiciteit & communicatie
  • DIN-Fonds, gedrag & opvoeding

Het algemeen bestuurslid onderhoudt contacten met andere organisaties en personen binnen de toegewezen portefeuille. Algemeen bestuursleden zorgen voor een breed draagvlak voor de vereniging in het algemeen.

Taakbeschrijving

Taken van het algmeen bestuurslid bestaan o.a. uit:

  • Promotie en acquisitie.
  • Voorstellen doen en beleidsontwikkelingen bewaken en bijsturen.
  • Belangenbehartiging voor bestuursleden.
  • Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur in commissies binnen de organisatie.
  • Periodiek overleg voeren met commissieleden en werkgroepen.
  • Specifieke bestuurstaken uitvoeren, behorend bij de toegewezen portefeuille.