Skip to main content

Commissie fokkerij & gezondheid

Met name de commissie fokkerij en gezondheid is van groot belang voor onze vereniging. Zowel de bevordering van de gezondheid en het welzijn van ons ras als ook de voorkoming en bestrijding van erfelijke gebreken, zijn één van de belangrijkste aspecten die onze vereniging ten doel heeft. 

Frankel Puppy Dalmindys NCDH 2022Om dit doel na te streven zijn vrijwilligers nodig die zich hier voor in willen zetten. Onderaan deze pagina stellen zij zich aan je voor. Wanneer jij de gezondheidscommissie wil komen versterken zul je wat van je vrije tijd in moeten willen leveren voor de toekomst van ons zo geliefde ras. Ben jij hiertoe bereid en wil jij graag aan de slag om samen met andere leden ons ras gezond(er) te houden? Neem dan zeker contact met ons op!

Contact opnemen 

De NCDH is zich er erg bewust van dat een gezonde rashond te allen tijde prioriteit nummer één moet zijn. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de Dalmatische hond en om fokkers zoveel mogelijk informatie te geven zodat deze een goede keuze kunnen maken voor de ouderdieren van een te fokken nestje heeft de NCDH in de afgelopen jaren veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in verschillende onderzoeken.

Enkele voorbeelden;

  • Een gezondheidsenquête welke kon worden ingevuld door álle eigenaren van een Dalmatische hond. Deze enquête bestond uit vragen omtrent het gedrag, maar ook alle gezondheid aspecten kwamen uitgebreid aan bod. De uitkomst hiervan is samengevat in een document welke uitgebreid is besproken met de leden. Deze belangrijke informatie is vrij beschikbaar voor alle fokkers en dalmaten eigenaren in binnen- en buitenland.
  • Daarnaast is er in opdracht van de NCDH een onderzoek uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde Utrecht omtrent de cochleaire doofheid binnen ons ras. Ondanks dat er binnen de rasvereniging al tientallen jaren alleen met tweezijdig horende honden mag worden gefokt en het percentage dove puppies sindsdien enorm is gedaald vonden wij het als rasvereniging toch belangrijk hier nog meer onderzoek naar te laten doen. Dit om te kijken of er mogelijkheden zijn om dit percentage naar 0 te brengen. Ook de uitkomst van dit onderzoek is beschikbaar en door middel van een bijeenkomst aan de leden gepresenteerd. Voor de wetenschappelijke onderbouwing hiervan verwijzen we graag naar het onderzoeksrapport. Download: ‘EFFECTIVITEIT VAN HET FOKPROGRAMMA OP HET VOORKOMEN VAN AANGEBOREN DOOFHEID (Congenitale Cochleaire Sensorineurale Doofheid, CCSD) BIJ DE DALMATISCHE HOND IN NEDERLAND’ In dit onderzoeksrapport lees je tevens meer over erfelijke doofheid bij de Dalmatische hond.
  • Momenteel loopt er in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde Gent en de Belgische Club voor Dalmatische Honden een onderzoek naar de aanwezigheid van DCM bij Dalmatische honden. Aangezien hier nog erg weinig kennis en data over beschikbaar is wilden wij als rasvereniging kijken of dit een (opkomend) probleem is binnen ons ras en we hier extra aandacht aan moeten besteden of dat dit alleen incidenteel voorkomt en hiervoor geen reden tot extra zorg is.

Verder stelt de NCDH de nodige eisen aan de gezondheid van alle Dalmatische honden welke worden ingezet in de fokkerij. Daarnaast worden sinds 1995 álle nesten welke worden gefokt binnen de rasvereniging geïnventariseerd door een afgevaardigde van de NCDH. Zo wordt er bijgehouden hoeveel pups er zijn geboren uit welke combinatie, de uitslag van de gehoortest van alle pups en of (en zo ja welke) er verdere problemen of kenmerken waren. Hierbij kan je denken aan blauwe ogen, gebitsfouten, knikstaarten e.d.. Deze informatie wordt per kalenderjaar in een duidelijke tabel gezet, verspreid onder de leden van de rasvereniging en besproken op de jaarlijkse ALV. Uiteraard blijft het fokken van een nestje pups (of dit nu rashonden of kruisingen zijn) altijd een gok. Echter kunnen fokkers met al deze beschikbare informatie over tal van generaties hun voordeel doen.

Verder wordt sinds enkele jaren geregeld een discussiebijeenkomst georganiseerd waarbij allerlei zaken worden besproken. Ieder lid van de vereniging kan een onderwerp aandragen, maar ook de NCDH komt zelf met belangrijke discussiepunten om met de leden te bespreken. Ook interessante lezingen en cursussen staan op het programma van de NCDH. Er zijn er al veel geweest en zullen nog velen volgen. 

Heb jij vragen over of aan de commissie gezondheid & fokkerij? Vul het contactformulier in dan nemen wij z.s.m. contact met je op! We maken heel graag kennis met je!

Contact opnemen 

 De commissieleden

De commissie fokkerij & gezondheid van de NCDH bestaat uit:

  • Stefaan van den Elsen
  • Eléa Kroes
  • Hilde Obdeijn
  • Maria Becht-Wagner

Stefaan van den Elsen gezondheid en fokkerij NCDH 2022

“Ik ben Stefaan van den Elsen, een gepassioneerde fokker van het Dalmatische ras uit België. Direct nadat ik lid werd van de NCDH viel mijn oog op de vacature van commissielid gezondheid welke destijds in het clubblad stond. Gezondheid voor onze honden draagt voor mij hoogste prioriteit. Ik ben van het oordeel dat voor het fokken van honden op lange termijn, je de gezondheid van het ras goed in het oog moet houden en bijsturen. Zelf fok ik sinds 2018 op regelmatige basis een nestje pups met het oog om zelf wat aan te houden en te showen. Op dit moment hebben wij meerdere dalmatiërs in huis. Je kan me ook geregeld terugvinden op zowel nationale als internationale shows. Op regelmatige basis school ik mezelf bij met online cursussen en lezingen over al wat te maken heeft met honden en paarden. Professioneel ben ik actief in de paardenwereld. Thuis fokken we jaarlijks verschillende dressuurveulens die we nadien verder opleiden. De gezondheid van de paarden is van cruciaal belang om ze jarenlang te kunnen trainen naar het hoogste niveau. Opvolging en research zijn met de paplepel ingegeven. Ik hoop met mijn hippische achtergrond en de passie voor honden, een meerwaarde te kunnen zijn voor de commissie fokkerij en gezondheid van de NCDH. Ik kijk ernaar uit om nieuwe projecten uit te werken en de gezondheid van jullie honden te optimaliseren.” ~ Stefaan

Elea Kroes gezondheid fokkerij NCDH 2022"Met mijn man Philip en onze kinderen Gwen, Megan, Danique en Cillian woon ik op een akkerbouwbedrijf in Dronten. Bij ons wonen onder andere ook onze 2 dalmaten Mae en Dione. Mae is 3 jaar en de moeder van Dione. Dione is bij ons geboren in maart van dit jaar. Onze dochter Megan heeft van jongs af aan een grote passie voor Dalmatische honden. De dierenliefde is met de paplepel ingegoten, maar de liefde voor dalmaten was ons toen vreemd. Inmiddels ben ik (en de rest van het gezin) heel erg besmet met het dalmatenvirus. Ik ben helemaal verliefd op deze geweldige honden en deel inmiddels deze passie met Megan. Megan had al op jonge leeftijd de droom om fokster te zijn van dit ras. Ze was hierin zeer ernstig en na jaren van voorbereiding kwam deze droom in maart van dit jaar uit en had ze haar eerste nestje gefokt. Uiteraard kan Megan dit niet alleen. Omdat ik helemaal verliefd ben op deze geweldige honden, help ik haar waar ik kan. Samen hebben wij naar het nestje toe geleefd en beleefd. Wat een mooie ervaring! Ontzettend mooi ook om Megan te mogen en te kunnen helpen met haar droom. Naast dalmaten heb ik ook een passie voor het varkensras Kune Kunes en ben ik fokster van deze leuke varkens. Dit ras was in de jaren 70 bijna uitgestorven. Het gaat nu stukken beter, maar het is nog steeds zorgelijk. Ik vind het leuk om mij in te zetten voor deze varkens. Zo heb ik varkens uit Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland gehaald om ‘nieuwe’ genen en bepaalde bloedlijnen naar Nederland te halen. Qua gezondheid valt er ook nog veel te behalen. Ik zoek hierin dingen uit, vraag aan professionals en bekijk wat ik hiermee kan binnen mijn eigen varkens. Met hetzelfde enthousiasme wil ik mij inzetten voor de Fokkerij en Gezondheid Commissie. Ik zag dat de NCDH al een hele tijd op zoek is naar leden die zich willen inzetten voor deze commissie. Daarom heb ik mijn inzet aangeboden. Ik ben erg geïnteresseerd in fokkerij en gezondheid en wil dan ook graag meehelpen en denken in deze commissie van de NCDH. Over deze onderwerpen weet ik echt niet alles. Maar ik ben enthousiast, leergierig en ik zoek de dingen uit die ik nog niet weet. Ook vind ik dat je nooit bent uitgeleerd. Daarom sta ik open voor nieuwe inzichten en respecteer ik andere meningen. Fokkerij en gezondheid boeit mij enorm, omdat ik het belangrijke onderwerpen vind voor elk ras. Ik heb er veel zin in en hoop een fijne bijdrage te kunnen leveren. Ook hoop ik dat er meer enthousiastelingen bij deze commissie komen, zodat het een heel gezellige commissie wordt en waarbij we met elkaar kunnen praten en van gedachten kunnen wisselen over ons geliefde ras." ~ Eléa

"Mijn naam is Hilde Obdeijn, ik woon met mijn gezin, drie Dalmatische honden, kater Kalle en twee ezels net buiten het dorpje Markelo in Overijssel. Vanaf 2008 zijn mijn gezin en ik besmet met het dalmatenvirus. Onze eerste dalmatiër Ăsa hebben we getraind als hulphond voor onze jongste dochter met een zware vorm van epilepsie. Zij moest ons waarschuwen als ze een aanval had en bij haar blijven. Toen we in 2015 na het plotselinge overlijden van Ăsa opnieuw op zoek gingen naar een gestippelde metgezel voor ons gezin, raakte ik wat meer geïnteresseerd in de diverse stambomen van de dalmatiërs en met name de outcross en de nieuwe lijn van LUA dalmatiërs. We hebben uiteindelijk Lore (Spots Delight Beach Babe) via Petra Klemkerk gekocht. Na een moeizame start in de showring hebben we uiteindelijk de benodigde kwalificaties gekregen om met haar te mogen fokken en heb ik de kennelnaam Beech Lane aangevraagd. Ik had me inmiddels verder verdiept in de beschikbare reuen met het LUA-gen. Hoewel ik Caprilli’s Just in Time een prachtige reu vind, heb ik bewust voor een zoon van hem gekozen, omdat er al veel nazaten van deze reu waren. Juist bij het fokken met LUA dalmatiërs is het van belang dat de genenpool zo groot mogelijk wordt en niet iedereen dezelfde populaire reu neemt. De eerste beginselen van mijn interesse in gezondheid bij Dalmatiërs is gelegd. Inmiddels heeft Lore twee nestjes gekregen van twee verschillende reuen met het LUA gen en lopen er nu twee eigen gefokte teefjes met het LUA gen bij ons rond. Omdat we zelf verder willen fokken met de nazaten van Lore hebben we haar hart laten screenen op DCM in de overtuiging dat je alleen met gezonde honden moet fokken en daar waar mogelijk ziektes moet uitsluiten. In de afgelopen vier jaar heb ik aardig wat rondgeneusd in de diverse stambomen. Ook heb ik veel vragen kunnen stellen aan mensen die nog veel langer dan ik met dalmatiërs fokken. Vooral het luisteren naar verhalen van deze meer ervaren fokkers geeft je heel veel informatie. Ik heb het geluk gehad dat deze mensen op mijn pad zijn gekomen. Soms is er gevraagd waarom ik een keuze gemaakt heb zonder daar afkeurend of oordelend over te zijn, maar om me bewust te maken en dieper te laten nadenken. Er valt nog heel veel meer te leren. Dat hoop ik binnen de commissie fokkerij en gezondheid te kunnen doen en ook om anderen te helpen, nieuwe aankomende fokkers vooral. Toen ik ons eerste nest wilde fokken, had ik een duidelijk idee waarom. Maar ik merk dat er nu veel mensen gewoon een nestje willen fokken. Dat is super leuk, maar nog mooier zou het zijn om dat nestje heel bewust te fokken. Het is nu eenmaal zo dat broers en zussen uit hetzelfde nest verschillende genen hebben. Die kunnen heel belangrijk zijn voor de diversiteit aan genen binnen ons ras, LUA of HUA. Hilde Obdeijn gezondheid fokkerij NCDH 2022Niet alleen kampioenen, maar vooral gezonde honden. Natuurlijk kijk ik op naar fokkers die prachtige kampioenen fokken, maar ik ben ervan overtuigd dat je niet persé een kampioen hoeft te bezitten om een goede dalmatiër te fokken. Er zijn verschillende afwegingen die je kan maken, als je deze maar bewust doet. Hoewel Belle absoluut geen kampioen is, heeft ze toch drie keer een uitmuntend gescoord. Dat is voor mij de bevestiging dat ze een keurige dalmaat is die goed binnen onze rasstandaard valt. Wat we vooral niet uit het oog moeten verliezen, is dat het overgrote deel van de pups naar gezinnen gaan die gewoon willen genieten van hun hond. Ze zijn trots op hun eigen unieke hond en die moet zo gezond mogelijk blijven. Voor zover de fokker daar invloed op kan uitoefenen, moeten we elk handvat aanpakken om daaraan te werken: een gezonde en uiterlijk correcte dalmatiër. Mijn passie voor dalmatiërs fokken en gezondheid is er in elk geval en ik hoop deze met jullie te kunnen delen." ~ Hilde