Penningmeester NCDH

Frits Schrijver

Sinds 2020 is Frits Schrijver de penningmeester van de vereniging:

Frits Schrijver penningmeester NCDH 2022"Ik ben Frits Schrijver, 77 jaar, weduwnaar en ik woon in Zevenbergen (NB). Sinds 1973 hebben wij dalmaten en intussen ben ik aan mijn 8e dalmaat toe. Mijn vrouw was er altijd gek van en wilde persé een dalmaat. Van huis uit was ik jachthonden gewend (Duitse staanders), maar ik ben overstag gegaan toen ik in de gaten kreeg dat dalmatiers toch ook wel erg veel weg hebben van jachthonden. Al gauw was ook ik verlingerd aan dalmaten. Mijn vrouw heeft vroeger veel geshowed en we hebben 2 keer een nest gefokt. 

In 1973 zijn wij ook meteen lid geworden van de NCDH en dat ben ik nog steeds. Ik heb in 2020 gesolliciteerd naar de functie van penningmeester omdat het voortbestaan van de club mij na aan het hart ligt. Het is goed dat er een club is die het welzijn, de gezondheid en de belangen van het ras in de gaten houdt en zorgt dat het ras zijn eigen gewaardeerde plaats in de hondenwereld houdt. Tijdens alle perikelen van 2019 heb ik toen overwogen om mij beschikbaar te stellen als penningmeester. Dat is er toen niet van gekomen. Toen er in 2020 alsnog een penningmeester gezocht werd heb ik besloten mij daadwerkelijk kandidaat te stellen. Met mijn achtergrond is een penningmeesterschap goed te doen. Ik heb jarenlang een administratiekantoor gehad en ben penningmeester van 3 andere vrijwilligersorganisaties.

Ik doe dan ook mijn best om deze functie met alle benodigde inzet te vervullen. Ik heb de afgelopen tijd de club en het bestuur leren kennen als een actieve en enthousiaste club. En zeker het bestuur heeft de zaken goed op de rails kunnen krijgen. Deze club verdient het om nog een lange tijd te blijven functioneren. Echter, mijn leeftijd gebiedt mij om het wat kalmer aan te gaan doen. Ik heb mij voorgenomen om mij in 2023 niet meer kandidaat te stellen voor een nieuwe termijn. Dat betekent dat we een nieuwe penningmeester nodig hebben. 

Het is een boeiende functie die uitgevoerd wordt met de modernste boekhoudtoepassingen. Het is geen al te ingewikkelde administratie, maar de ledenadministratie met contributie-inning kost best tijd. Voor de liefhebbers is het een interessante administratie! Dus wie biedt zich aan? Binnen onze vereniging van zo'n 400 leden moeten er toch mensen zijn die dit graag en vakkundig willen doen."

Ben je geïnteresseerd? Neem dan graag contact op met Frits.  

Contact opnemen 

De penningmeester van de vereniging

Binnen een vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor het geld. Eén persoon bereidt de beslissing die over het geld gemaakt worden voor: de penningmeester. Hij of zij vertaalt het inhoudelijk beleid naar een financieel overzicht. Wat is er wel en niet mogelijk binnen de rasvereniging? De penningmeester geeft antwoord in cijfers. Dat betekent dat de penningmeester over goed financieel inzicht moet beschikken. 

Taakbeschrijving

Taken van de penningmeester bestaan o.a. uit:

  • Een begroting opstellen.
  • Een financieel jaarverslag opstellen.
  • Een financiële planning voor meerdere jaren opstellen.
  • Financiële gegevens controleren en beoordelen.
  • Het bestuur en belanghebbenden informeren over de financiële stand van zaken.
  • Betaalopdrachten tekenen.
  • Relevante verzekeringen afsluiten.