Skip to main content

DIN-Fonds commissie

Logo DIN Fonds NCDH 2022De NCDH kent een commissie DIN-Fonds, gedrag en opvoeding. De commissie bestaat uit:

  • Anita de Boer
  • Luc Hattink
  • José Lagendijk
  • Jan Lagendijk
  • Maurice Verburgt
  • Martijn Kranendonk

Samen vormen zij de stabiele basis die het DIN-Fonds al jaren laat draaien. Het Dalmatiër-In-Nood-Fonds, ofwel DIN-Fonds, vangt dalmatiërs op die om velerlei redenenen uit huis geplaatst zijn. Meestal verblijven de honden eerst een tijdje in de opvangkennel om zo een beter beeld van de hond te krijgen, zodat er een passende baas gevonden kan worden. Via het DIN-Fonds wordt vanuit de opvangkennel naar een nieuwe baas gezocht.

Meer weten? 

DIN Fonds Stand Winkel NCDH 2022Het DIN-Fonds bemiddelt ook voor andere dalmatiërs die een ander baasje zoeken. Deze worden dan vanuit de thuissituatie bemiddeld. Naast de opvang en plaatsing van dalmatiërs, die door omstandigheden een nieuw baasje zoeken, organiseert het DIN-fonds ook allerlei leuke activiteiten om hond en mens dichter bij elkaar te brengen. De DIN-Fonds activiteiten nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in en worden door de mensen altijd druk bezocht.

Hoogtepunt is de jaarlijkse DIN-Fonds Familiedag. Op deze dag staan spelletjes met de honden en gezelligheid centraal. Minstens twee keer per jaar worden er DIN-Fonds wandelingen georganiseerd. Hier kan men samen genieten van een lekkere wandeling in een mooie omgeving en onderwijl met andere dalmateneigenaren en gelijkgezinden van gedachte wisselen. Er is niets leuker dan lekker op stap met allemaal dalmatische honden. Beslist iets wat je eens mee moet maken. Je bent van harte welkom!

Meer weten? Neem ook even een kijkje op de DIN-Fonds pagina of bezoek de eigen website van het DIN-Fonds.