Skip to main content

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering 23 april 2022


26 februari 2022

Met genoegen nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2022.

Datum: Zaterdag 23 april 2022
Aanvang: 14:00 uur, zaal open 13:30 uur
Locatie: Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4 te Kerkwijk

Op moment van schrijven ziet het ernaar uit dat de ALV weer fysiek kan plaatsvinden. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is, zal deze wederom online georganiseerd worden.

Agenda

1.         Opening

2.         Vaststelling definitieve agenda

3.         Mededelingen

4.         Ingekomen stukken

5.         Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 18 december 2021

6.         Jaarverslag 2021 van het bestuur

7.         Jaarverslag 2021 van de nestinventarisatie

8.         Jaarverslag 2021 van de DIN-fonds commissie

9.         Financieel verslag 2021 van de DIN-fonds commissie

10.       Financieel jaaroverzicht 2021

11.       Verslag kascommissie en decharge verlenen aan bestuur

12.       Benoeming kascommissie

13.       Voorstel verhoging lidmaatschap

14.       Voorstel database open voor leden

15.       Voorstel vanuit de werkgroep fokken met kopplaten

16.       Vaststelling aangepaste reglementen

17.       Bestuursverkiezing:

            - Katja van den Eijnden is aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter

            - Kandidaten bestuur voor openstaande vacatures (2)

18.       Jubilarissen

19.       Uitreiking Cortois bekers 2021

20.       Rondvraag

21.       Sluiting

De agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. De definitieve agenda en  vergaderstukken worden vanaf drie weken voor aanvang van de vergadering per e-mail aan de leden toegezonden.

Om bij enige veranderingen in de coronaregels hier snel en goed op te kunnen anticiperen en de locatie goed op het aantal aanwezigen te kunnen afstemmen, vragen we je om je aan te melden voor de vergadering. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 1 april per onderstaand formulier of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.