Skip to main content

Terugkijken op een geslaagde NCDH/WAFDAL Show 2023


01 juni 2023

29 mei 2023, Nieuwegein

Het was een grote eer om de NCDH Kampioenschapsclubmatch van dit jaar te mogen delen met de WAFDAL-show, de tweejaarlijkse hondenshow van de internationale dalmatiërvereniging. Dank aan iedereen die aanwezig was bij de NCDH/WAFDAL Show 2023. De sfeer zat er goed in en we hadden er mooi weer bij. Het was een échte clubdag voor jong en oud, en een prachtige afsluiting van een succesvol weekend met dalmatiërvrienden uit alle hoeken van de wereld. Dít is wat we bereiken door samen te werken!

Van harte gefeliciteerd André en Diana Kok met jullie Muta! BIS + CLUBWINNAAR’23 + WAFDAL Winner 2023 MUTA BARUKA THE ASTONISHING! Ook feliciteren wij Aase Jakobsen uit Noorwegen met de res.BIS TOOT’S SHE’S A RAINBOW en natuurlijk alle andere exposanten met de behaalde resultaten! In ons clubblad zullen we hier uitgebreid aandacht besteden, als ook aan de successen van onze leden in het bijzonder. 

De uitslagen vind je hier: https://www.ncdh.nl/shows/clubshow/clubshow-29-05-2023 De foto's vind je hier op onze Facebookpagina verdeeld over een aantal albums: https://www.facebook.com/DutchDalmatianClub

Dank aan de keurmeesters Carla Peck en Janet Saunders voor het keuren van de honden en jullie waardevolle aanwezigheid gedurende het gehele weekend. Dankzij jullie hebben zowel hond als baas, ervaren of niet, een prettige ervaring in de showring mogen opdoen..........

Dank aan de ringmedewerkers voor het zo soepel laten verlopen van de keuringen..........

Dank aan WAFDAL om Nederland als gastland te kiezen en specifiek de NCDH te vragen het evenement samen te organiseren. Bij de NCDH staan wij voor verbinding en samenwerking en dragen we op deze wijze graag bij aan het verbeteren van ons prachtige ras..........

Dank aan de standhouders, het secretariaat en de loterijtafel voor jullie bijdrage aan deze geweldige dag..........

Dank aan het DIN-Fonds voor jullie trouwe inzet voor de DIN-Fonds winkel..........

Dank aan Kv Nieuwegein dat we welkom waren op deze prachtige locatie..........

Dank aan DJ Sam Daelemans voor het verzorgen en bedienen van de muziek..........

Dank aan alle vrijwilligers die ons zo goed hebben geholpen en hun handen uit de mouwen hebben gestoken!........

Dank aan hoofdsponsor Cavom..........

Dank aan het team van Mike Dols photography voor wederom prachtige foto’s van onze clubshow........

Natuurlijk veel dank aan het WAFDAL-team voor de prettige samenwerking.........

En als laatst ook veel dank en complimenten aan zowel onze voorzitter Katja van den Eijnden voor haar tomeloze inzet voor de NCDH en voor WAFDAL, als aan ons bestuurslid evenementen Joëlla Verhek die direct na haar toetreden de grote uitdaging voor haar kiezen kreeg om naast de NCDH Kampioenschapsclubmatch meteen een volledig WAFDAL-weekend met internationaal karakter te organiseren.

Met vriendelijke groet,

Karin Nieuwenhof
Secretaris NCDH


[English version]

29th of May 2023, Nieuwegein

It was a great honor to share this year's NCDH Championship Club Show with the WAFDAL show, the International Dalmatian Association's biennial dog show. Thank you to everyone who attended the NCDH/WAFDAL Show 2023. The atmosphere was good and we had nice weather. It was a wonderful ending to a successful weekend with dalmatian friends from all over the world. THIS is what we achieve by working together!

Congratulations to you André and Diana Kok with you Muta! BIS + CLUBWINNER'23 + WAFDAL Winner 2023 MUTA BARUKA THE ASTONISHING! Also congratulations to Aase Jakobsen from Norway with the res.BIS TOOT'S SHE'S A RAINBOW and of course to all the other exhibitors with their results! In our club magazine we will pay extensive attention to this, as well as to the successes of our members in particular. 

The results can be found here: https://www.ncdh.nl/shows/clubshow/clubshow-29-05-2023 You will find the photos here divided over some albums: https://www.facebook.com/DutchDalmatianClub

Thanks to the judges Carla Peck and Janet Saunders for judging the dogs and your valuable presence throughout the weekend. Thanks to you, both dog and owner, experienced or not, were able to have a pleasant experience in the show ring..........

Thanks to the ring staff for making the judging go so smoothly........

Thanks to WAFDAL for choosing the Netherlands as the host country and specifically asking the NCDH to co-host the event. At the NCDH we stand for connection and cooperation and like to contribute in this way to the improvement of our beautiful breed..........

Thank you to the stall holders, secretariat and lottery table for your contribution to this great day..........

Thank you to the DIN-Fonds for your faithful commitment to the DIN-Fonds store..........

Thanks to Kv Nieuwegein for making us welcome at this beautiful location..........

Thank you to DJ Sam Daelemans for providing and serving the music..........

Thank you to all the volunteers who helped us so much and rolled up their sleeves..........

Thanks to main sponsor Cavom..........

Thanks to the Mike Dols photography team for once again beautiful pictures of our club show..........

Of course many thanks to the WAFDAL team for the pleasant cooperation..........

And finally of course many thanks and compliments to our president Katja van den Eijnden for her unbridled dedication to the NCDH and to WAFDAL, as well as to our event board member Joëlla Verhek, who immediately after joining the NCDH was faced with the great challenge of organizing a full WAFDAL weekend with an international character, next to the NCDH Championship Clubshow.

Best regards,

Karin Nieuwenhof
Secretary NCDH