Skip to main content

Extra Algemene Ledenvergadering januari 2023


17 december 2022

Uitnodiging extra Algemene Ledenvergadering NCDH

Met genoegen nodigen wij de leden van de Nederlandse Club voor Dalmatische Honden uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering. 

Datum: Woensdag 11 januari 2023
Aanvang: 20:00 uur, inloggen vanaf 19:45 uur
Locatie: Online via Zoom

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststellen agenda
  4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 19 november 2022
  5. Voorstel Convenant CCSD 
  6. Voorstel Convenant LUA 
  7. Voorstel Normenmatrix Dalmatische hond
  8. Bestuursverkiezing voor de openstaande vacatures
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Ad 8: Het bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuursleden. De penningmeester treedt volgens rooster af op de jaarlijkse ALV in april en stelt zichzelf niet herkiesbaar. Op dit moment zijn wij daarmee op zoek naar 2 bestuursleden waarvan 1 penningmeester. 

De definitieve agenda en vergaderstukken worden vanaf drie weken voor aanvang van de vergadering per e-mail aan de leden toegezonden. 

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk zondag 8 januari via het aanmeldformulier op de website of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De toegangslink wordt uitsluitend na aanmelding toegezonden. 

Aanmeldformulier

Vul je naam in.
Vul je NCDH lidnummer in.
Vul je e-mailadres in.