Skip to main content

Uitspraak rechtbank


07 augustus 2023


Al enige tijd liep er een procedure tegen de NCDH. Wij konden over de exacte inhoud hiervan in eerdere stadia geen uitspraken doen. Op woensdag 12 juli 2023 vond de zitting plaats waarna wij op donderdag 3 augustus 2023 het vonnis ontvingen. Het verheugde ons te lezen dat de rechtbank eiseres merendeels in het ongelijk heeft gesteld. De rechter heeft ons echter wel opgedragen om onderstaand bericht te publiceren:

"De rechtbank Midden-Nederland heeft in een vonnis van 2 augustus 2023 vastgesteld dat de NCDH op 28 oktober 2021 het besluit heeft genomen om Erna Kuipers per 1 december 2021 te ontzetten uit haar lidmaatschap. De rechtbank heeft dit besluit vernietigd omdat het bestuur geen hoor en wederhoor heeft toegepast en Kuipers niet in de gelegenheid heeft gesteld om gebruik te maken van haar beroepsmogelijkheid."

Wil jij meer informatie over deze zaak dan is het geanonimiseerde vonnis hier te downloaden. We zullen onze leden op korte termijn verder informeren en op de eerstvolgende ALV inzage geven in de bijbehorende stukken.

Wij hopen dat deze betreurenswaardige situatie hiermee eindigt, dat er rust komt voor beide partijen en dat we ons weer volledig kunnen concentreren op ons geliefde ras de Dalmatische hond.

Bestuur NCDH