NCDHlogo Groot Nieuw6

Op deze website gebruiken we functionele cookies, analytische cookies, en cookies van derden. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruikmaakt van de site. Die inzichten kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren. Analytische cookies doen een minimale inbreuk op uw privacy. Cookies van derden maken het mogelijk om content van andere websites te laten zien. Derde partijen kúnnen cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen, zoals bijvoorbeeld YouTube dat doet bij ‘embedded video’s’. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.

Cookiewetgeving
Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging op deze wet van kracht geworden, waardoor cookies met geen of geringe privacygevolgen buiten de cookiewetgeving vallen. De wet stelt voor privacygevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers van websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hieronder kunt u lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen. Bovendien informeren we u over de manier waarop deze site omgaat met cookies, en leggen we uit hoe u ze eventueel kunt uitschakelen.

Cookies op deze site
Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website, en die bijvoorbeeld gebruikt worden om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.
Sommige cookies plaatsen wij zelf (‘first party cookies’), andere worden door partijen geplaatst waarvan wij op onze website content tonen, zoals sociale-mediasites en videosites (‘third party cookies’). Op deze website worden drie soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om deze website te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werkt de site niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytische cookies
Deze website werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze gegevens kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. We houden ons hierbij altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

3. Cookies van derden
Sociale-mediaknoppen en ‘embedded content’ afkomstig van sociale-mediasites als YouTube, Facebook en Twitter bevatten vaak cookies. Wat die platformen met deze cookies doen, is ons niet bekend. De gegevens zijn voor ons niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze knoppen en embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

Cookies uitzetten
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser instellen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari. Let op! Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van deze website gebruikmaken.

 

din

Het Dalmatiër-In-Nood-Fonds ofwel DIN-Fonds vangt dalmatiërs op, die om velerlei redenenen uit huis geplaatst zijn. Meestal verblijven de honden eerst een tijdje in de opvangkennel om zo een beter beeld van de hond te krijgen, zodat er een passende baas gevonden kan worden. Via het DIN-Fonds wordt vanuit de opvangkennel naar een nieuwe baas gezocht.

Het DIN-Fonds bemiddeld ook voor andere dalmatiërs die een ander baasje zoeken. Deze worden dan vanuit de thuissituatie worden bemiddeld.

din2Naast de opvang en plaatsing van dalmatiërs, die door omstandigheden een nieuw baasje zoeken, organiseert het DIN-fonds ook allerlei leuke activiteiten.De DIN-Fonds activiteiten nemen binnen de vereniging een belangrijke plaats in en worden door de mensen altijd druk bezocht.

Hoogtepunt is de jaarlijkse DIN-Fondsdag. Op deze dag staan spelletjes met de honden en gezelligheid centraal. Minstens twee keer per jaar worden er DIN-Fonds wandelingen georganiseerd. Hier kan men genieten van een lekkere wandeling in een mooie omgeving en onderwijl met andere dalmateneigenaren en gelijkgezinden van gedachte wisselen. Er is niets leuker dan lekker op stap met allemaal dalmatische honden. Beslist iets wat U eens mee moet maken.

din4

Het DIN-fonds heeft ook een eigen website.
KLIK HIER VOOR DE WEBSITE


Hieronder vindt  u alle documenten op een rij die u bij de NCDH kunt downloaden:

{attachments}

Alle tarieven voor 2014 voor U op een rijtje.

Lidmaatschapsgeld met toezenden van een nota voor leden woonachtig in Nederland en Leden woonachtig buiten Nederland.

€ 26,50 voor hoofdleden voor een heel kalenderjaar

€ 12,00 voor gezinsleden voor een heel kalenderjaar

€ 16,50 voor jeugdleden voor een heel kalenderjaar

€ 13,25 voor hoofdleden voor een half kalenderjaar

€ 6,00 voor gezinsleden voor een half kalenderjaar

€ 8,25 voor jeugdleden voor een half kalenderjaar

De leden die en Nederland woonachtig zijn en die de N.CD.H. een automatische incassogeven krijgen een korting van €2,00 voor hoofdleden en € 1,00 voor gezins- en Jeugdleden.

De bedragen zijn derhalve voor hen.

€ 24,50 voor hoofdleden voor een heel kalenderjaar

€ 11,00 voor gezinsleden voor een heel kalenderjaar

€ 15,50 voor jeugdleden voor een heel kalenderjaar

€ 12,25 voor hoofdleden voor een half kalenderjaar

€ 5,50 voor gezinsleden voor een half kalenderjaar

€ 7,75 voor jeugdleden voor een half kalenderjaar  

 

Entreegeld € 11,00 éénmalig voor een nieuw lid  

Dekmelding voor leden in Nederland. € 30,00 per dekmelding  

Geboortemelding voor leden in Nederland. € 5,00 per geboren pup te voldoen binnen 10 dagen na de geboorte  

Geboortemelding voor leden woonachtig buiten Nederland. € 30,00 basis & € 5,00 per geboren pup te voldoen binnen 10 dagen na de geboorte

Vermelding van de kennel op de website. € 21,50 per kalenderjaar  

Vermelding van een dekreu op de website. € 15,00 per kalenderjaar  

 

Advertentietarieven Leden

5 uitgaves DN hele pagina (incl. kennelvermelding website) € 184,98

5 uitgaves DN halve pagina (incl. kennelvermelding website) € 94,99  

 

Advertentietarieven commerciele adverteerders

5 uitgaves DN hele pagina € 305,00

5 uitgaves DN halve pagina € 160,00

1 uitgave DN hele pagina € 150,00

1 uitgave DN halve pagina € 79,00

 

*Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december Een half kalenderjaar loop van 1 juli tot en met 31 december

 

 

Hoera, ik wil een pup!

U bent op zoek naar een pup en bent inmiddels aanbeland bij onze rasvereniging op zoek naar een fokker. De zoektocht naar een goede pup is soms een lastige taak voor een nieuwe eigenaar. Natuurlijk wilt u heel graag een lieve, gezonde pup die opgroeit tot een mooie volwassen Dalmatische Hond die het liefste heel oud gaat worden.

Onze fokkers hebben het beste met de Dalmatische Hond voor, en zullen uitsluitend fokken met ouderdieren die getest zijn op de erfelijke afwijkingen die in het Verenigings Fokreglement genoemd staan. Tevens zullen zij ook hun pups officieel testen op doofheid dmv de zogeheten BAER-test.

Bij fokkers die aangesloten zijn bij onze vereniging worden regelmatig nestjes geboren. U kunt op onze website een overzict vinden van alle actuele nestjes.

112

Gezondheid

Een pup met stamboom maakt deze pup niet automatisch een goed gefokte pup. Een stamboom is een afstammingscertificaat en geen gezondheidsgarantie. U kunt de fokker van uw keuze om de gezondheidscertificaten vragen, een betrokken en serieuze fokker zal deze graag aan u laten zien. U kunt hier voorbeelden van deze documenten vinden.

Punten om op te letten bij de fokker118

De volgende punten zijn de minimale eisen hoe een fokker zijn/haar pups dient te laten opgroeien:

  • De omgeving waar de moeder en haar nest verblijven dient schoon en helder te zijn
  • De pups horen veel contact te hebben met hun omgeving, wat noodzakelijk is voor een goede socialisatie
  • De pups horen attent en onbevangen te zijn
  • De moeder dient attent en liefdevol naar haar pups te zijn 

Pupinformatie

Als service naar onze fokkers en mensen die op zoek zijn naar een dalmatische pup hebben wij pupinformatie.

Voor pupinformatie kunt u contact opnemen met:

Mevr. C. Vaandrager
Poldersmeetlaan 23
3214 TP Zuidland
tel: 0181 - 451.410
mail: pupinformatie@ncdh.nl

© 1947 - 2018 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden