NCDHlogo Groot Nieuw6

Commissies

Binnen de NCDH zijn diverse commissie actief die bezighouden met gedrag en gehoorzaamheid, het organiseren van evenementen en het maken van het Dalmatische Nieuws.

Bestuur
voorzitter: 
mw. A. Wijnsouw - voorzitter@ncdh.nl
secretaris: 
mw. E. Kuipers - secretaris@ncdh.nl
penningmeester: 
dhr. H. van der Salm - penningmeester@ncdh.nl
bestuurslid:
mw. D. Jacobs - d.jacobs@ncdh.nl

Ledenadministratie
dhr. H. van der Salm - ledenadministratie@ncdh.nl

Pupinformatie
mw. C. Vaandraager - pupinformatie@ncdh.nl

Redactie Dalmatisch Nieuws
Janine Trost - redactie@ncdh.nl

Evenmentencommissie
Dian Jacobs - d.jacobs@ncdh.nl
Janine Trost

Lineke van Duin

Kynologische Commissie
Jan Schaareman

Peter Bosstad

De Nestinventarisatie
coördinatie:

Annemiek Morgans
nestbezoekers:
Jose Lagendijk- van Rhoon
Ellie Schaareman
Hanneke Berlage
Annemiek Morgans

© 1947 - 2019 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden