NCDHlogo Groot Nieuw6

Commissies

Binnen de NCDH zijn diverse commissie actief die bezighouden met gedrag en gehoorzaamheid, het organiseren van evenementen en het maken van het Dalmatische Nieuws.

Bestuur
Voorzitter; Katja van den Eijnden - katja@ncdh.nl
Secretaris; Hèlen Kroon - helen@ncdh.nl
Penningmeester/ledenadministratie; Femmy Heuvelman - femmy@ncdh.nl
Bestuurslid Publieke relaties; Richard Schmid - richard@ncdh.nl
Bestuurslid Evenementencommissie; Dian Jacobs - dian@ncdh.nl
Bestuurslid Gezondheidscommissie; Simone Maten - simone@ncdh.nl
Tweede secretaris/notulist; Karin Nieuwenhof - karin@ncdh.nl

Ledenadministratie
Femmy Heuvelman - femmy@ncdh.nl

Pupinformatie
mw. C. Vaandrager - pupinformatie@ncdh.nl


DIN-fonds
Dhr. Jan Lagedijk - info@din-fonds.nl - 078-6816123

Redactie Dalmatisch Nieuws
Richard Schmid - richard@ncdh.nl

Evenementencommissie
Dian Jacobs - dian@ncdh.nl
Janine Trost

Lineke van Duin

Kynologische Commissie
Jan Schaareman

Peter Bosstad

Gezondheidscommissie
Lizzy Plat-Coelers - gezondheid@ncdh.nl

De Nestinventarisatie
coördinatie:

Annemiek Morgans
nestbezoekers:
Jose Lagendijk- van Rhoon
Ellie Schaareman
Hanneke Berlage
Annemiek Morgans

© 1947 - 2019 Nederlandse Club voor Dalmatische Honden